Która technologia OZE może liczyć na wsparcie w 2017 r.?

Michał Kornasiewicz        28 listopada 2016        Komentarze (0)

Wilk syty i owca cała? Niestety nie tym razem. Od dłuższego czasu zapowiedzi o zmianie tendencji związanych ze strumieniem wsparcia, w przypadku energetyki odnawialnej, kierowane są głównie do źródeł cechujących się przede wszystkim stabilnością i przewidywalnością wytwarzania energii elektrycznej.

Projekt ogłoszonego w dniu 23 listopada br. Rozporządzenia w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2017 r., potwierdza powyższy kierunek. Na największe wsparcie mogą liczyć technologie wykorzystujące do produkcji energii elektrycznej biogaz, biomasę i hydroenergetyka. Pomoc dostanie również fotowoltaika, która ze względu na szybki proces realizacji inwestycji oraz wytwarzanie energii elektrycznej w szczytowym okresie zapotrzebowania jest dla projektodawców technologią wartą uwagi.

Nie ma przy tym taryfy ulgowej dla energii wiatrowej, która, zdaniem autorów projektu, była głównym beneficjentem „starego” systemu wsparcia i w obecnym nie zasługuje już na taką pomoc.

Akt ten ma kluczowe znaczenie dla wytwórców, zarówno tych którzy planują dopiero inwestycje, jak również tych, którzy zamierzają lub już złożyli deklaracje o przystąpieniu do aukcji, bowiem jeżeli ją wygrają, to w okresie 15 lat mogą liczyć na udział w systemie.

Czy wszystko jest już przesądzone? Na szczęście nie, bowiem projekt jest na etapie uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych, w związku z czym możliwe jest zgłaszanie uwag do jego treści i przedstawianie stanowisk.

Omawiane rozporządzenie będzie miało decydujący wpływ na kształt energetyki odnawialnej w najbliższym roku. Niemniej główny problem w tym, że aukcji jak nie było tak nie ma. Rozporządzenie powinno wejść w życie do 31 października, mamy koniec listopada a dyskutujemy nad projektem. Cała branża czeka na informację o starcie, a rok 2020 na 15 % udział energii ze źródeł odnawialnych w bilansie energii finalnej brutto.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: