Spółdzielnia energetyczna

Michał Kornasiewicz        04 lipca 2016        Komentarze (0)

Podobnie jak w przypadku klastra energii, spółdzielnia energetyczna jest pojęciem nowym. Oznacza spółdzielnię w rozumieniu ustawy Prawo spółdzielcze, której przedmiotem działalności jest wytwarzanie:

  1. a)     energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 10 MW lub
  2. b)     biogazu w instalacjach odnawialnego źródła energii o rocznej wydajności nie większej niż 40 mln m3 lub
  3. c)     ciepła w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy osiągalnej w skojarzeniu nie większej niż 30 MWt

– i równoważenie zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energii elektrycznej, biogazu lub ciepła na potrzeby własne spółdzielni energetycznej i jej członków, przyłączonych do zdefiniowanej obszarowo sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej o napięciu niższym niż 110 kV lub dystrybucyjnej gazowej lub sieci ciepłowniczej, na obszarze gmin wiejskich lub miejsko-wiejskich w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej.

Spółdzielnie energetyczne zostały dopuszczone do udziału w aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii, uzyskując odrębny koszyk technologiczny.

Dodatkowo w ustawie nowelizującej przy okazji spółdzielni energetycznej pojawia się pojęcie zamkniętego systemu dystrybucyjnego, które nie posiada legalnej definicji. Kompetencję do uznania, że system jest zamkniętym systemem dystrybucyjnym przyznano Prezesowi URE. Przesłankami pozwalającymi na uznanie systemu za zamknięty system dystrybucyjny są dostarczanie przez system energii elektrycznej wyłącznie do członków spółdzielni energetycznej lub operatora tego systemu lub jeżeli liczba użytkowników systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego jest mniejsza niż 1000 oraz, w każdym wypadku, z systemu tego są zaopatrywani wyłącznie odbiorcy, którzy zawarli umowy kompleksowe. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, z którym zamierza współpracować spółdzielnia energetyczna, jest obowiązany do zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji, o której mowa w art. 5 Prawa energetycznego.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Dziedzic Kowalski Kornasiewicz i Partnerzy Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Dziedzic Kowalski Kornasiewicz i Partnerzy z siedzibą w Rzeszowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem mkornasiewicz@kancelariadkk.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: